थाइलेसिमिया रोग,यसका लक्षणहरु बारे प्रकाश पार्दै डा.रोमा बोरा